ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά διαμερισμάτων προς ενοικίαση για τους ωφελούμενους του έργου “Στέγαση και Επανένταξη” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ.), με απόφαση: θέμα 9ο 6/6ης συνεδρίασης/11-02-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων (ένας ωφελούμενος ανά διαμέρισμα), μέχρι του ποσού των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) ανά διαμέρισμα  μηνιαίως, για τη στέγαση των 16 ωφελούμενων του έργου “Στέγαση και Επανένταξη” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μηνών.

Σκοπός του έργου «Στέγαση  και Επανένταξη» είναι η μετάβαση 16 ωφελουμένων ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε επαρκή κατοικία με κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΚΟ, αγοράς αγαθών, κάλυψης βιοτικών αναγκών, καθώς και η εργασιακή επανένταξη των ατόμων αυτών.

Το Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. καλεί όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενοικιάσουν επιπλωμένα διαμερίσματα στους ωφελούμενους του έργου για διάστημα έως δέκα (10) μηνών και μέχρι τις 31/12/2016 (με δυνατότητα ανανέωσης) στους Δήμους της Καβάλας, της Δράμας και της Αλεξανδρούπολης, να δηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 29/02/2016.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται στο Γραφείο Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. – τηλ. 2510241913, φαξ. 2510241997, καθημερινά από 09:00πμ – 14:00μμ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης