Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

Δείτε τη Απόφαση εδώ: Download