Διακήρυξη 5η 2016

Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού

 

Για την προμήθεια  Υγρών Καυσίμων  θέρμανσης και κίνησης   καθώς και ελαιολιπαντικών  για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ)

 

CPV: 09132100-4 (Βενζίνη αμόλυβδη)

CPV: 09134100-8(Πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ)

CPV: 09211000-1(ελαιολιπαντικά- γράσα και λίπη)

CPV: 09211610-0(υδραυλικά υγρά)

 

Συνολικού Προϋπολογισμού 58.441,72 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 % και με Φ.Π.Α. 72.467,73 €, ως εξής:

Πετρέλαιο  κίνησης Πλέον  Φ.Π.Α.  : 51.065,00 €

βενζίνη αμόλυβδη πλέον Φ.Π.Α.: 6.519,00  €

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ  πλέον Φ.Π.Α.: 97,56 €

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ πλέον Φ.Π.Α. : 760,16 €

 

(Ολόκληρη η Διακήρυξη περιλαμβάνεται στο pdf)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ