ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχετικά με την Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου δεκαοκτώ (18) ατόμων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 ενημερώνουμε πως η έναρξη υποβολής των αιτήσεων από τις επτά (7) έως τις δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2020 δεν ισχύει, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε όλες τις τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας.

Θα επανέλθουμε με νέα Ανακοίνωση για Έναρξη υποβολής Αιτήσεων μετά τις δεκαεπτά (17) Αυγούστου.

 

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.-Π. Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ.ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ: Download