Η ομάδα έργου Αναδοχής και Παιδοθεσίας του παραρτήματος Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του ΚΚΠ ΑΜΘ πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες επισκέψεις-συναντήσεις με διάφορους φορείς που έχουν σχέση με την κοινωνική πρόνοια στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης. Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση της ομάδας έργου γύρω από τις σύγχρονες εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας όπως είναι η αναδοχή και η παιδοθεσία αλλά και η διασύνδεση μεταξύ των φορέων με σκοπό τη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την παιδική προστασία και την αναπηρία.

Η ομάδα έργου αποτελείται από 3 επιστήμονες: μία κοινωνική λειτουργό, μία κοινωνιολόγο και μία ψυχολόγο.