Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας στην Αθήνα. Το Π.Χ.Π. Δράμας συμμετείχε με προφορική ανακοίνωση με θέμα «Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Ένα ζωντανό κύτταρο στην πόλη» όπου και παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Τμήματος Α.μεΑ.. Επίσης συμμετείχαμε και με αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα την Θεραπευτική Ιππασία. Τα σχόλια για την συμμετοχή μας και για όλες τις δράσεις μας υπήρξαν θετικά.