Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (3 θέσεις)

Πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, όπως τους κατάρτισε το ΑΣΕΠ.

 

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (3 θέσεις)

 

 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 

 

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

 

 

 

Πίνακες Απορριπτέων

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού