ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6η/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια  υγρών καυσίμων  (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης , βενζίνης αμόλυβδης)  για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής:

  • Χρονίων Παθήσεων Δράμας
  • Προστασίας Παιδιού Δράμας
  • Χρονίων Παθήσεων Καβάλας
  • Προστασίας Παιδιού Καβάλας
  • Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
  • Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιού με Αναπηρία Κομοτηνής.

Προϋπολογισμός: 9.535,30€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ή 7.689,76 €  χωρίς  Φ.Π.Α.

CPV: 09132100-4 (Βενζίνη αμόλυβδη)

CPV: 09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ)

CPV: 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

K.A.E.: 1611

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 06-04-2017 και ώρα 11:00.

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :