ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια –  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως περιγράφονται στην αριθ. 07/2016 διακήρυξη.

Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24 %

35.000.00 €

Cpv : 44221000-5 : Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο pdf)

 

(Ολόκληρη η Διακήρυξη περιλαμβάνεται στο pdf)

και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 1-13


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ