ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download