ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(αριθμ. Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  9254/20-12-2017)

 

ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
204 ΤΕ Εργοθεραπείας 1 ΑΠΤΟΥΛΛΑΧ ΜΟΥΜΠΕΡΑΧ

 

 

Πίνακας προσληπτέων επικουρικού προσωπικού