Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), σύμφωνα με την υπ. αριθμό θέμα 1ο 1/45ης Συνεδρίασης / 25ης – 10 -2018 Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «περί εγκρίσεως των προσωρινών αποτελεσμάτων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) μερικής απασχόλησης συνολικά 13 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών», οι οποίοι έχουν ως εξής:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

ΔΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕ – ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΚΩΔ. 110

ΔΕ – ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΚΩΔ. 108

ΔΕ – ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΩΔ. 112

ΔΕ – ΚΟΥΡΕΩΝ / ΚΟΜΜΩΤΩΝ

ΔΕ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ – ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ – ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ – ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ – ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΤΕ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

Ακολουθεί ο πίνακας με τους απορριπτέους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 1

 

Σημείωση:

Η υποβολή ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 05/11/2018.