Προγράμματα – Δραστηριότητες

  • Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης

Στόχοι:

    • Ευαισθητοποίηση του κοινού
    • Καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού
    • Αποδοχή των Ατόμων με Αναπηρίες και ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο
«Η διαφορά είναι δικαίωμα»
  •  Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής κι Αθλητισμού

Σε όλα τα επίπεδα αποκατάστασης προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άθλησης για Άτομα με αναπηρίες το οποίο τονίζει την έννοια της αποτελεσματικής ενίσχυσης μέσω του αθλητισμού. Η άσκηση αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης συμβάλλει στην βελτίωση της σωματικής εικόνας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης καθώς και στην αίσθηση της επίτευξης, της υπεροχής και της πραγματοποίησης.

  • Θεατρική Αγωγή

 

  • Εθελοντισμός