Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας (πρώην Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος»), ως πλαίσιο παιδικής προστασίας ανηλίκων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών ηλικίας, από 4 έως 18 ετών, που βρίσκεται στον Άγιο Λουκά Καβάλας απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς ή άτομα άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο και θα επιθυμούσαν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να δηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στην υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα η συμβολή των εθελοντών κρίνεται πολύτιμη στα εξής:

  • Μελέτη – ενισχυτική διδασκαλία μαθητών δημοτικού (καθημερινές ή/και Σαββατοκύριακα)
  • Μελέτη – ενισχυτική διδασκαλία μαθητών γυμνασίου (καθημερινές ή/και Σαββατοκύριακα)

Παρακαλούμε, όσοι θα επιθυμούσατε να συμβάλετε στην εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών μας, να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά:

Γραμματεία: 2513 500500

Κοινωνική Υπηρεσία:2513 500510 – 2513 500511

Ώρες: 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσφορά και το ενδιαφέρον σας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ