Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας. Οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων ΥΕ Καθαριότητας όπως τους κατήρτισε το ΑΣΕΠ.

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας

(κωδικοί θέσεων 101, 102, 103, 104)

 

 

 

 

 

Πίνακες προσληπτέων

(κωδικοί θέσεων 101, 102, 103, 104)

 

 

 

 

 

Πίνακες απορριπτέων

(κωδικοί θέσεων 101, 102, 103, 104)