Επίσκεψη στο κατάστημα playhouseσε κεντρικό σημείο της πόλης στις 15/12/2013.