ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6).

 

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ: Download

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων εδώ: Download

Δείτε την αίτηση υποψηφιότητας εδώ: Download