Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για παροχή υπηρεσιών με ειδικότητα Nευρολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 1ο 4 8ης Συνεδρίασης  /2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Νευρολόγους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα  18 Απριλίου  2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ιατρό Νευρολόγο ανέρχεται στο ποσό των 6.840 € για  ένα έτος δυο φορές την εβδομάδα.

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σωτήριος Σωτηρίαδης