Στις 7 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ξάνθη με ομάδα νέων των εργαστηρίων κατάρτισης και των εργαστηρίων απασχόλησης. Επισκεφθήκαμε το ‘Σπίτι της σκιάς’ όπου είδαμε εκθέματα, περπατήσαμε στην παλιά πόλη και στην αγορά, καθίσαμε για καφέ και φαγητό.