Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και οι εκπαιδευόμενοι του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, ευχαριστούν θερμά για την προσφορά τους, τους παρακάτω:

  • Την οικογ. Αβραμίδη Κωνσταντίνου       για την δωρεά των διακοσίων πενήντα «250,00» €
  • Την οικ. της Ειρήνης & του Κωνσταντίνου Αβραμίδη για την δωρεά των διακοσίων «200,00» € στην μνήμη της εξαδέλφης τους Σούλας Αρσενίου .
  • Την κ. Τοφέα Αθανασία για την δωρεά των εκατόν δέκα κα δέκα λεπτών «110,10» € στην μνήμη του Γεωργίου Τοφέα .
  • Τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ξάνθης για την δωρεά των πενήντα «50,00¨» , στην μνήμη του Διούδη Αλέξανδρου .
  • Τον Σύλλογο υπαλλήλων ΕΛΤΑ       Ξάνθης για την δωρεά των πενήντα «50,00» € στην μνήμη του Παπαδόπουλου Παναγιώτη .
  • Την   XXV –ΤΘΤ   του Δ΄ Σώματος Στρατού , για την προσφορά τροφίμων.
  • Το Κατάστημα «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ» για την προσφορά βουτημάτων
  • Το Ζαχαροπλαστείο «ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ» για τις προσφορά λαμπών φθορίου.
  • Το κατάστημα άρτου «ΤΣΕΛΙΟΣ» για την προσφορά κουλουριών.

Η Πρόεδρος Του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεις Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Μαρίνα Φιλιππίδου