ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2024

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την

προμήθεια Υγειονομικού Υλικού & Πανών Ακράτειας προς κάλυψη των ετήσιων

αναγκών των έξι (6) Παραρτημάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

συνολικού προϋπολογισμού 83.029,22€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download