Φωτογραφίες από τη Συνέντευξη Τύπου

Βίντεο από τα Μ.Μ.Ε. από τη Συνέντευξη Τύπου