Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την αριθ. Δ9/οικ.25479/6967/11-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 432/16-06-2015, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., ως ακολούθως:

  1. Ο Σωτηριάδης Σωτήριος του Παναγιώτη, λογοθεραπευτής, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Μαρία Μικροπούλου Κωσταράκη του Χρήστου, συνταξιούχο εκπαιδευτικό.
  2. Η Δέσποινα Τσιολερίδου του Έλληνα, κοινωνιολόγ0ος, ως Α΄ Αντιπρόεδρος με αναπληρώτρια την Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Μιλτιάδη, συνταξιούχο.
  3. Ο Παναγιώτης Ερμείδης του Χρήστου, συνταξιούχος δημοσίου, ως Β΄ Αντιπρόεδρος με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Γιαννακίδου του Ευσταθίου, δασκάλα.
  4. Ο Γεώργιος Χατζηθεοδώρου του Ηλία, ειδικός παιδαγωγός, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αρτέμιδα Βελικοπούλου του Αθανασίου, συνταξιούχο.
  5. Ο Σταμάτης Μαρούδας του Αλεξάνδρου, νευρολόγος, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Μπιρόλ Μουμίνογλου του Χιλμί, λογιστή.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο δόθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία και την ευθύνη των έξι Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Σωτηριάδης Σωτήρης