Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τα Μ.Μ.Ε. Π.Ε. Καβάλας για την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε εκδήλωσή μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φιλιππίδου Μαρίνα