Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων δράσεων το Τμήμα Α.μεΑ. του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας συμμετέχει και φέτος στην ‘Ονειρούπολη’ Δράμας από τις 3 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2016 με προϊόντα και δημιουργίες των εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης.