Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας – ΑΜΘ και του Φιλανθρωπικού Σωματείου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία “Παιδικά Χωριά SOS”,
πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Αναδοχή και την Υιοθεσία την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.
Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS Θράκης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Στόχος του προγράμματος ήταν η σωστή ενημέρωση και λειτουργία της νέας Πλατφόρμας
( https://www.anynet.gr/ )
που αφορά στην Αναδοχή και την Υιοθεσία


Η Πρόεδρος του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.

Τζαμπαζλή Αναστασία