Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.) είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα της Πρόνοιας, με σκοπό συνοπτικά να εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει δράσεις σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την κοινωνική φροντίδα και προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρίες, των χρονίως πασχόντων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ1./52321/16986 Απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΦΕΚ 1005/28-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ), ορίστηκαν τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

  1. Η Τζαμπαζλή  Αναστασία του Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Κοτσάκη Δημητρούλα  του Ευάγγελου.
  2. Η Αμπατζιά Όλγα του Παναγιώτη, ως Α’ Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αγγελιάδη Ιορδάνη του Δημητρίου.
  3. Η Χατζηδημητρίου Κατίνα του Κωνσταντίνου, ως Β’ Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντινίδη Δημήτρη του Μιχαήλ.
  4. Η Γκότση Αρετή του Ιωάννη, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Στελιανίδη Βασίλειο του Νικολάου.
  5. Ο Ψωμακέλης Κλεομένης του Ευάγγελου, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Οικονόμου Ηλία του Παντελή.
  6. Ο Κρεμμύδας Σμάραγδος του Αλέξανδρου, με αναπληρώτρια την Μαμαλιά Δέσποινα του Σπύρου αμφότεροι ως εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.).
  7. Ο Κιόρογλου Σάββας του Στυλιανού,  υπάλληλος του Π.Χ.Π. Δράμας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου, με αναπληρώτρια την Καζάκη Σταυρούλα του Μιχαήλ, ομοίως.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» εδρεύει στην Καβάλα επί της οδού Τέρμα ΙοκάστηςΤ.Κ.: 65 404 (περιοχή Αγ. Λουκάς) και διαθέτει τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 241 915 (τηλεφωνικό κέντρο)

e-mail: kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr