Συνδιδασκαλία στο μάθημα της ‘Ιστορίας της Τέχνης’ με το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Νικηφόρου.

Σε συνεργασία με την Γ’ Λυκείου του Σχολείου του Νικηφόρου Δράμας πραγματοποιήθηκε συνδιδασκαλία στο μάθημα της ‘Ιστορίας της Τέχνης’.

Ομάδα 8 εκπαιδευόμενων του Τμήματος Α.μεΑ. επισκέφθηκαν στις 28/03/2017, 31/03/2017, 03/04/2017 και  07/04/2017 το συγκεκριμένο σχολείο και παρακολούθησαν μαζί με τους/τις μαθητές/-ριες το μάθημα της Μοντέρνας Τέχνης: ζωγραφική, γλυπτική.

Αφού μελετήθηκαν έργα μεγάλων καλλιτεχνών, βίωσαν και οι ίδιοι τους την επαφή με τα υλικά και δημιούργησαν τα δικά τους έργα.