Ενημερώνουμε το τοπικό κοινό, ότι το Κ.Ε.Κ. Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης με ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ 12131146 έλαβε με την υπ’ αριθμ. 3.31692/5.19443/18.11.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας την Έγκριση υλοποίησης Υποέργου της πράξης: «1.Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 9.13944/5.8135/03-08-2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το Υποέργο, που αφορούσε την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος προκατάρτισης – κατάρτισης συνολικής διάρκειας 700 ωρών, με κωδικό 1 και τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» για πέντε (5) ανέργους Ε.Κ.Ο. ΑμΕΑ (άτομα με νοητική υστέρηση ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου), βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 23/12/2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το παραπάνω πρόγραμμα προκατάρτισης – κατάρτισης, που υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Κ.Ε.Κ. Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης στην Χρύσα Ξάνθης. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος απαρτιζόταν από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: