Η Πρόεδρος, τα Μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και τα παιδιά του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής , αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τους παρακάτω

  • Τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο, την Προϊσταμένη κ. Μαρία Μαγκάλου και το προσωπικό του Μικροβιολογικού τμήματος, τις εθελόντριες κ. Λαφίνα Κουτίδου και κ. Ματίνα Μαυραυντώνη, το προσωπικό του Αιματολογικού τμήματος καθώς και το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου, για την συνεργασία τους που πραγματοποίησαν στις 12-11-2014 αιμοληψία των περιθαλπομένων καθώς και για τις υπηρεσίες τους στο προσωπικό του Π.Α.Α.Π.Α. Κομοτηνής.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φιλιππίδου Μαρίνα