Η ανήλικη φιλοξενούμενη του Π.Π.Π.Κ. βαπτίσθηκε χριστιανή ορθόδοξη στην Κομοτηνή παρουσία παιδιών του Παραρτήματος, προσωπικού και της βιολογικής της οικογένειας.