Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην ίδια διεύθυνση. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μάτσικας Νικόλαος 2510 241 913 και Αμπατζή Μερόπη 2510 241 915.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και μία μόνο κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/-ας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) ήτοι από 13-08-2018 έως και 23-08-2018.

Διευκρίνιση: Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους και όλες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση και πληρούν τα κριτήριά της είτε είναι άνεργοι είτε όχι.

Επικουρικό Προσωπικό

ΕιδικότηταΘέσειςΠαράρτημα
ΠΕ Ψυχολόγων1Προστασίας Παιδιού Καβάλας
ΠΕ Νηπιαγωγών1Προστασίας Παιδιού Καβάλας
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών2Προστασίας Παιδιού Καβάλας
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων1Προστασίας Παιδιού Καβάλας
ΠΕ Γυμναστών1Προστασίας Παιδιού Δράμας
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1Προστασίας Παιδιού Δράμας
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων1Προστασίας Παιδιού Δράμας
ΠΕ Γυμναστών1Χρονίων Παθήσεων Καβάλας
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΔΕ Τεχνικού - ειδικότητα Οδηγού1Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων3Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΔΕ Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας ΑμεΑ1Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΥΕ Τραυματιοφορέων1Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΔΕ Τεχνικού - ειδικότητα Οδηγού1ΑμεΑ Ξάνθης
ΔΕ Τεχνικού - ειδικότητα Μαγείρων1ΑμεΑ Ξάνθης
ΔΕ Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας ΑμεΑ1ΑμεΑ Ξάνθης
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού1ΑμεΑ Ξάνθης
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων2Αποκατάστασης & Αποθεραπείας παιδιών με αναπηρία Κομοτηνής
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού1Κεντρική Υπηρεσία (Καβάλα)

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας επικουρικού προσωπικού :