Εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στους υπαλλήλους του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Εξειδικευμένος υπάλληλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας παρείχε στους εργαζομένους πλήρη ενημέρωση, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη πυρκαγιάς, την τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τη χρήση των διαθέσιμων πυροσβεστικών µέσων, την έγκαιρη και επαρκή σήµανση συναγερµού και την εκκένωση χώρων σε περίπτωση σχετικού κινδύνου.
Το ενδιαφέρον των υπαλλήλων του Παραρτήματος ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, όπως προέκυψε και από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τις απορίες που διατύπωσαν και τις παρεμβάσεις τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.