Στο εργαστήριο απασχόλησης οι νέοι μας ασχολούνται με διάφορες χειροτεχνίες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τραγούδια προκειμένου να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά την παραμονή τους στο χώρο.