ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού  του  Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης  για διάστημα ενός  έτους.

 

Προϋπολογισμός: Έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000.00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα έτος μετά με δικαίωμα δίμηνης παράτασης , έπειτα από μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη  22-02-2017 και ώρα 11:00.

Cpv: 33140000-3 (ιατρικά αναλώσιμα)

  1. 33141200-2 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY TWO WAY Μ.Χ. Νο 16-18-20-22-24
  2. 33631600-8 ΟΞΥΖΕΝΕ 500ml
  3. 09211700-8 ΠΑΡΑΦΙΝΗ 1LT
  4. 30192200-3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
  5. 44164200-9 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
  6. 33141620-2 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 21G
  7. 39224320-7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ.Χ.  20*20cm

 

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης μπορείτε να βρείτε στο pdf :