Ευχαριστούμε τον ΟΠΑΠ για το ποσό των 13.440 ευρώ που διέθεσε στα 40 παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Καβάλας (πρώην παιδόπολη) και στα 44 παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δράμας για ρουχισμό (160 ευρώ σε κάθε ένα).