Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

 • Μόνιμη Διαμονή

 • Διατροφή-Ιματισμός-Ένδυση-Υπόδηση

 • Παροχή Φυσιοθεραπείας

Στην Μονάδα υπάρχει σύγχρονο φυσιοθεραπευτήριο, το οποίο είναι εξοπλισμένο μεταξύ άλλων και με μηχάνημα λέιζερ, μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας διαδυναμικών ρευμάτων και διάδρομο βάδισης. Η παρεχόμενη φυσιοθεραπεία υλοποιείται μετά από πρόγραμμα το οποίο καθορίζεται από τον ιατρό νευρολόγο – ψυχίατρο.

 •  Υδροθεραπεία

Το Παράρτημαείναι επίσης εξοπλισμένη με πισίνα υδροθεραπείας.

 •  Ψυχαγωγία-Απασχόληση

 • Ψυχαγωγία μέσω διαμονής σε χώρο οπτικών ερεθισμάτων (snoezelem)

 • Ιατρική Παρακολούθηση

– Η ιατρική παρακολούθηση των περιθαλπόμενων γίνεται από:

  1. τον ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο κ. Γκεβρέκη Γεώργιο, υπάλληλο της Μονάδας.
  2. τον παιδίατρο κ. Κουτσογιάννη Αθανάσιο, εξωτερικό συνεργάτη.

Στο Παράρτημα έχει εγκατασταθεί εγκεφαλογράφος.

 • Φαρμακευτική Κάλυψη

Η φαρμακευτική κάλυψη γίνεται μετά από συνταγογράφηση των ιατρών και τελεί υπό την άμεση εποπτεία τους.

 • Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων