Έξοδος των παιδιών  του Π.Χ.Π.Δράμας στο Κεφαλάρι 2-4-2014