Αφού καθαρίστηκε το κομμάτι από την πλευρά του δρόμου που οδηγεί στο νοσοκομείο Καβάλας, το ΚΚΠ ΑΜΘ προχώρησε στο έργο τοποθέτησης περίφραξης και για λόγους ασφάλειας.