Τζαμπαζλή Αναστασία Πρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχοντας υπό την ευθύνη του την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλείται σήμερα να ανταποκριθεί με αμεσότητα, προσαρμοστικότητα και σύγχρονους τρόπους στις παραδοσιακές, αλλά και τις συνεχώς αναδυόμενες νέες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ευπαθών ομάδων της ευρύτερης περιοχής μας.

Η Διοίκησή μας θα είναι προσηλωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους, των παιδιών, της τρίτης ηλικίας και κάθε ευάλωτης ομάδας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να διαβιούν καταρχάς με αξιοπρέπεια και να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και ένταξης στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, την υγεία και την εκπαίδευση.

Δεσμευόμαστε ότι σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, καθώς και τους εκπροσώπους των ίδιων των ευάλωτων ομάδων, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε μέσω συνεχούς διαλόγου και έρευνας να εντοπίζονται αφενός οι ευκαιρίες και να προλαμβάνονται οι αδυναμίες, αλλά και να δίνονται αφετέρου άμεσες λύσεις στα προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό – και διαχρονικά – σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζουν οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι των δομών μας, οι εθελοντές μας, αλλά και οι ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας τους οποίους θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε ώστε όλοι μαζί να συστρατευτούμε στον πάντα επίκαιρο αγώνα της ισότητας και της αξιοπρέπειας.

Τζαμπαζλή Αναστασία
Πρόεδρος Δ.Σ.
του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.