Στις 25-27 Οκτωβρίου 2016, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης σε συνεργασία με την Διεθνή  Ένωση SNOEZELEN/mse διοργάνωσε το 13ο Συνέδριο SNOEZELEN, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και έλαβε χώρα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

    Στο συνέδριο συμμετείχαν διεθνώς καταξιωμένοι εισηγητές μέλη του SNOEZELEN/mse και το παρακολούθησαν Επαγγελματίες Υγείας, από σχεδόν είκοσι χώρες οι οποίοι ασχολούνται με την Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία καθώς και γονείς Ατόμων με Αναπηρία. Ο σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών επάνω στον πολυαισθητηριακό χώρο. Από την πλευρά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Α.Μ.Θ. συμμετείχε η εργοθεραπεύτρια κυρία Καζάκη Σταυρούλα.

    Οι πολυαισθητηριακοί χώροι SNOEZELEN είναι δωμάτια/χώροι τα οποία περιέχουν απτικά, ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα. Οι άνθρωποι με περιορισμό στην ακοή την όραση, την κίνηση, την γνώση του χώρου, την γνωστική και μαθησιακή αντίληψη, την ελλειμματική προσοχή, με προβλήματα συμπεριφοράς, με αυτισμό, άνοια, Parkinson κ.ά., εμφανίζουν ένα περιορισμό ως προς την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, έχοντας ως συνέπεια την μη σωστή λειτουργία των αισθητηριακών ερεθισμάτων.

    Οι αίθουσες SNOEZELEN προσφέρονται για την ενεργοποίηση ή χαλάρωση των αισθήσεων ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ατόμου και τον στόχο της εκάστοτε θεραπευτικής παρέμβασης.