Το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας(πρώην Θεραπευτήριο) βρίσκεται στην Ελευθερούπολη και ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. από τον Οκτώβριο του 2013. Η δομή χαρακτηρίζεται ως μονάδα ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας στην οποία λειτουργούν προεπαγγελματικά εργαστήρια και παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης για ΑμεΑ άνω των 18 ετών. Επίσης, πραγματοποιούνται -εκτός από θεραπευτικά- και πολλά εκπαιδευτικά-ψυχαγωγικά προγράμματα.

Ωράριο λειτουργίας

07:00 έως 15:00

Προγράμματα

Είναι ένας χώρος ευχάριστος και δημιουργικός μέσα στον οποίο υλοποιούνται κατασκευές απαραίτητες για την εκπαίδευση των ατόμων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, ενώ παράλληλα μπορούν να αντιληφθούν τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους.

Στο θερμοκήπιο δίνεται η δυνατότητα αίσθησης του εργαστηριακού χώρου με τη συμμετοχή στις διαδικασίες σποράς και ανάπτυξης των φυτών και παράλληλα φέρνει σε επαφή τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες με τη διαδικασία της παραγωγής και προώθησης των προϊόντων.

Η τέχνη της κεραμικής παρέχει στους/στις εκπαιδευόμενους/-ες:

 • Έκφραση συναισθημάτων
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Καλλιέργεια αξιών και ενδιαφερόντων
 • Ενεργοποίηση προσωπικής ταυτότητας
 • Ευκαιρίες για αναγνώριση και καταξίωση στην αγορά εργασίας.

Ο σκοπός τουτης φυσικοθεραπευτή/-τριας είναι να αξιολογήσει τον/την περιθαλπόμενο/-η και να εντοπίσει τις δυσκολίες του/της ώστε στη συνέχεια εφαρμόζοντάς το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης, να βελτιώσει την κίνηση και να ενισχύσει τη μυϊκή ισχύ. Επίσης, να προάγει τις δυνατότητες και να ευρύνει το βαθμό αυτάρκειάς του/της, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής ζωής (μόρφωση – εργασία – διασκέδαση – αθλητισμός).

Έργο του/της ψυχολόγου είναι η ψυχολογική φροντίδα των περιθαλπομένων και η επιστημονική παρέμβαση σε θέματα και δραστηριότητες της δομής που αφορούν στην ειδικότητά του/της. Η ψυχολογική Στήριξη – Θεραπεία γίνεται πράξη:

 • Με την ψυχολογική διάγνωση και αξιολόγηση
 • Με συνεδρίες ατομικής στήριξης
 • Με συνεδρίες ομαδικής θεραπείας
Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός φροντίζει και στηρίζει τους ανθρώπους με Αναπηρία μέσα από:

 • Εξατομικευμένη συνεργασία
 • Κοινωνική ένταξη μέσα από ομαδική δραστηριότητα
 • Συνεργασία με την οικογένεια (συναισθηματική & ηθική στήριξη)
 • Οργάνωση ομάδων γονέων (ενημέρωση, συμβουλευτική πληροφόρηση)
 • Προγράμματα κοινωνικοποίησης (αποδοχή, κοινωνική ένταξη, ψυχαγωγία)
Οι δραστηριότητες στο τμήμα εργοθεραπείας αφορούν στο:

 • Σωματικό
 • Αισθητηριακό
 • Αντιληπτικό
 • Γνωστικό
 • Συναισθηματικό
 • Κοινωνικό επίπεδο

Το πρόγραμμα είναι ομαδικό ή ατομικό, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευμένων.

Το τμήμα παρέχει υπηρεσίες και φροντίδα υγείας σε ΑμεΑ, με σκοπό την πρόληψη, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας τους και μεριμνά για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης.

Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης

Στόχοι

 • Ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού/αποκλεισμού
 • Αποδοχή των Ανθρώπων με Αναπηρίες και ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο

Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού

Σε όλα τα επίπεδα αποκατάστασης προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άθλησης για Άτομα με αναπηρίες το οποίο τονίζει την έννοια της αποτελεσματικής ενίσχυσης μέσω του αθλητισμού.

Η άσκηση ως αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής εικόνας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης καθώς και στην αίσθηση της επίτευξης, της υπεροχής και της πραγματοποίησης.

Θεατρική Αγωγή
Χορός

Η θεατρική-χορευτική ομάδα της δομής “Τα φτερά του ονείρου” συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημαντική βοήθεια στον τομέα αυτό προσφέρουν εθελοντές και εθελόντριες με εμπειρία και γνώσεις γύρω από το θέατρο και το χορό.