Επίσκεψη της 29η  ΜΠ Ταξιαρχία  Πεζικού  Κομοτηνής 2014