Το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης είναι ένα σύγχρονο κέντρο για την κοινωνική αγωγή – εκπαίδευση – επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 44 ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση.

Καθημερινά 34 άτομα με νοητική υστέρηση, μετακινούνται με λεωφορείο του Παραρτήματος από την κατοικία τους στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Παρατήματος στην Χρύσα Ξάνθης. Παράλληλα, λειτουργεί το οικοτροφείο δυναμικότητας 27 ατόμων, για 9 παιδιά και νέους, που προέρχονται από απομακρυσμένα χωριά του νομού Ξάνθης και της Περιφέρειας, και για τα οποία, δεν είναι δυνατή η καθημερινή μετάβασή τους στο Κέντρο. 12 άτομα αποτελούν το προσωπικό του Παραρτήματος και συμβάλλουν με την εργασία τους, στην καλή λειτουργία του και στην συνέχιση του κοινωνικού έργου, που επιτελείται στον Νομό και σε ολόκληρη την περιφέρεια, μέσω αυτού.

Τα τμήματα, που λειτουργούν σήμερα στο Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης, είναι τα ακόλουθα:

 1. Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής και Απασχόλησης, για άτομα με βαριές πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία, αν και έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας, δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των εργαστηρίων.
 2. Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν 5 εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης. Σ’ αυτά εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα, που αποβλέπει στο να προσφέρει στους καταρτιζόμενους «στάσεις εργασίας» και εμπειρίες από την εκτέλεση μιας εργασίας, που ολοκληρώνεται σε συνεργασία με την ομάδα, στο να αναπτύξει τις μυοκινητικές τους δεξιότητες σε συντονισμό με την συγκεκριμένη μορφή εργασίας και στο να μάθει βασικές τεχνικές, που συνδέονται άμεσα με την σωστή χρήση εργαλείων και μηχανών.Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες και ειδικότητες:
  1. Ξυλουργική
  2. Κεραμική
  3. Γενική Χειροτεχνία
  4. Κηροπλαστική
  5. Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική
 3. Τμήμα Φυσικής Αγωγής, με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της κίνησης του σώματος και των επιμέρους κινητικών δεξιοτήτων, κάθε μορφής δηλαδή κινητικών δραστηριοτήτων, που απαιτούν συντονισμό και έλεγχο μεγάλων και μικρών μυϊκών ομάδων, αδρών και λεπτών κινήσεων και βοηθούν το άτομο με νοητική υστέρηση, να γνωρίσει το περιβάλλον του, να ενταχθεί και να προσαρμοστεί σ’ αυτό. Το συγκεκριμένο τμήμα υποστηρίζεται από εθελοντές καθηγητές φυσική αγωγής.
 4. Τμήμα Λογοθεραπείας, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου. Το συγκεκριμένο τμήμα υποστηρίζεται από εθελόντρια λογοθεραπεύτρια.
 5. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων αδράς και λεπτής μυοκινητικής.
 6. Συμβουλευτικός Σταθμός – Κοινωνική Υπηρεσία – Κέντρο Τεκμηρίωσης & Προώθησης στην Απασχόληση, στα πλαίσια του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοδιαγνωστικής, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης των ατόμων και των οικογενειών τους, αλλά και υπηρεσίες προώθησης και στήριξης στην απασχόληση, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.
 7. Οικοτροφείο, στα πλαίσια του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ψυχαγωγίας, διαχείρισης του ελευθέρου χρόνου και ενίσχυσης των ικανοτήτων για αυτόνομη διαβίωση των οικότροφων ατόμων με νοητική υστέρηση.
 8. Διοικητική Υπηρεσία.
 9. Κ.Ε.Κ. Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισηςμε Κωδικό Πιστοποίησης 12131146 και 34 επιχειρησιακά προγράμματα στο ενεργητικό του,στα πλαίσια του οποίου,παρέχονται υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στοχεύοντας:α)στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στην παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση β)στην παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών προσόντων προς τους ανέργους της ευρύτερης περιοχής μας, με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας, γ)στην αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού, με την συνεχή επιμόρφωση εργαζομένων. Το Κ.Ε.Κ. λειτουργεί από το 2000 με δυνατότητα πιστοποίησης 46 ατόμων και δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
 • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
 • Αγροτικά Επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών
 • Επαγγέλματα Πληροφορικής
 • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
 • Επαγγέλματα Πολιτισμού και αθλητισμού
 • Επαγγέλματα Παιδαγωγικά
 • Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
 • Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών

Άλλες Δράσεις του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

Το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης, ξεκινώντας από την παραδοχή, ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ίσα δικαιώματα, όχι μόνο στην περίθαλψη, την εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και στην κοινωνική αγωγή (άθληση, ψυχαγωγία, κοινωνικές συναναστροφές κ.λ.π.) και ζωή, που συντελείται παράλληλα με όλα τα προηγούμενα, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • αθλητικούς αγώνες (SpecialOlympics, Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου, Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου), στους οποίους οι αθλητές του, πέτυχαν ξεχωριστές διακρίσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,
 • ενεργή συμμετοχή στις Γιορτές Παλαιάς Πόλης και στις Γιορτές Νεολαίας, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον Δήμο Ξάνθης,
 • ενεργή συμμετοχή σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, για τον εορτασμό της ημέρας των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • συνδιοργάνωση με μαθητές Α! Λυκείου Ξάνθης θεατρικών παραστάσεων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο,
 • ημερήσιες, διήμερες και τριήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος,
 • κατασκηνωτικές περίοδοι

Παράλληλα, και με στόχο την διάδοση, προβολή των ενεργειών, που συνδέονται με την κάλυψη του βασικού σκοπού της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική υστέρηση και της μέγιστης δυνατής ενσωμάτωσης τους στο κοινωνικό σύνολο, προγραμματίζονται και υλοποιούνται όλες οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διοργάνωση Bazaar, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, στο οποίο εκτίθενται προς πώληση έργα των εκπαιδευομένων από τα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης,
 • Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων, με στόχο την ευαισθητοποίηση κοινού και εργοδοτών της περιοχής σε θέματα, που άπτονται της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ατόμων με νοητική υστέρηση,
 • Δημοσίευση μελετών – ερευνών, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών,
 • Έκδοση εντύπων,
 • Δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες υπομνημάτων – άρθρων,
 • Διοργάνωση ενημερώσεων – ευαισθητοποιήσεων σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Διοργάνωση αθλητικών – ψυχαγωγικών meeting με τους παραπάνω μαθητές,
 • Διοργάνωση ενημερώσεων – ευαισθητοποιήσεων σε φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών, Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΣ Νοσηλευτών.
 • Παρακολούθηση πρακτικής άσκησης φοιτητών ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων,
 • Προγραμματισμός ενημερώσεων – ευαισθητοποιήσεων των εργοδοτών της περιοχής, των φορέων του δημοσίου βίου, των δημοσίων οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ., με στόχο την προώθηση ατόμων με νοητική υστέρηση σε θέσεις στην ελεύθερη αγορά εργασίας (συνολικά 7 πρώην καταρτιζόμενοι του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης εργάζονται σήμερα σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα),
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στον χώρο του Παραρτήματος, με στόχο την προσέγγιση των πολιτών και την επαφή τους με τα άτομα με νοητική υστέρηση,
 • Προβολή του Παραρτήματος, των τμημάτων, που λειτουργούν σ’ αυτό και των εργασιακών και άλλων ικανοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, διαμέσου τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών τοπικής και εθνικής εμβέλειας,
 • Προβολή ταινιών σε κινηματογράφους της πόλης μας,
 • Πραγματοποίηση ομιλιών σε αξιωματικούς του Δ! Σώματος Στρατού.