Καλωσορίσαμε την άνοιξη με μουσική και τραγούδι!!!!

Μαζί με τα παιδιά των σχολείων περπατήσαμε στην οδό Φ. Παπαχριστίδη τραγουδώντας το τραγούδι της άνοιξης.