Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού τεσσάρων (4) ειδικοτήτων, κατά χρόνο εμπειρίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν θέμα 1ο 2/ 9ης Συνεδρίας / 21/02/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. “περί εγκρίσεως των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ειδικοτήτων κατά χρόνο εμπειρίας για την κάλυψη των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ., συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών”, οι οποίοι έχουν ως εξής:


ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Η υποβολή τυχόν αιτήσεων θεραπείας μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 27/02/2019, ώρα 15.00.