ΘΕΜΑ «  Επανάληψη Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών taxi στο  Παράρτημα  Aτόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με  αριθ.  Τρέχον Θέμα 7o 4/32ης Συνεδρίασης/04-08-2016 Αποφασης του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ