Ανακοίνωση πινάκων πρόσληψης επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μαρίνα Φιλιππίδου