ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Για την επιλογή Αναδόχου – χων για την προμήθεια ειδών διατροφής στις τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download