Το Φεβρουάριο του 2013 το Π.Π.Π.Κ. παρακολούθησε την παιδική όπερα στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου.